Produkter – Antikondens glass

Forside » Produkter » Antikondens glass

Har det lagt seg dugg på utsiden av glasset?

Legger det seg et irriterende duggbelegg på utsiden av glasset de dagene det er høy luftfuktighet, lite vind og ikke sol? Det er et tegn på god U-verdi eller godt isolerte glass. Skjerpede energikrav til bygg har ført til stor etterspørsel av vinduer og glassfasader med svært god isoleringsevne. I takt med stadig lavere U-verdier har dermed forekomsten av utvendig kondens på glass tiltatt. Kondens er et naturlig fenomen som inntreffer hyppigst vår og høst med vindstille, klart og kaldt vær. Kombinert med høy luftfuktighet kan glassets temperatur bli lavere enn duggpunktet og det dannes kondens.

Med antidugg glass vil denne kondensen nesten elimineres. Et godt isolert glass kan bli ekstra kaldt på utsiden ettersom varmen ikke trenger ut. Ruten kan derfor få lavere temperatur enn luften ute, noe som medfører at det dannes kondens. Med antikondens-/duggbelegg oppnår man høyere temperatur på glassoverflaten og dannelse av kondens/dugg reduseres betydelig.

Vi på Vikeså Glassindustri sitter inne med kompetanse til å hjelpe deg å velge riktig glass. Vi er produsenten nær deg med 40 års solid erfaring. Er du proffkunde kan vi levere etter avtale på hele sør- og østlandet. Det riktige valget for din organisasjon.

*Glass med antidugg eller selvrens må ikke rengjøres med vindusnal eller andre harde gjenstander. Må heller ikke utsettes for rengjøringsmidler med slipemidler.