Produkter – Brannglass

NAV Koppholen, Jæren

På NAV Koppholen er det brukt flere forskjellige glasskombinasjoner.  Solglass 51/28 kombinert med energiglass zero, 2*sst energiglass, sikkerhetsglass, brannglass er noen av sammensetningene som er benyttet for å dekke de krav som ligger til grunn. Byggeår 2019

Fasadeentreprenør Time Aluminium

Brannkrav på bygget?

Har du brannkrav på bygget og ønsker samtidig lys? Brannglass er utviklet for å sikre brannkrav samtidig som lysforholdet i bygget ivaretas. Det kan settes inn i vegger med brannkrav og dermed sikre lys i rom som ellers ville vært mørke. Det fins ulike brannklasser og vi kan levere til de fleste. Brannglasset er samtidig et sikkerhetsglass som også kan kombineres med andre funksjonsglass.

Vi på Vikeså og Bøckmann Glassindustri sitter inne med kompetanse til å hjelpe deg å velge riktig glass. Vi er produsenten nær deg med 40 års solid erfaring. Er du proffkunde kan vi levere etter avtale på hele sør- og østlandet. Vi er det riktige valget for din organisasjon.