Vikeså Glassindustri AS ansetter ny Key Account Manager

Vikeså Glassindustri AS ansetter ny Key Account Manager

Vikeså Glassindustri AS har ansatt Eli K. Gilje Bringeland som Key Account Manager, på bildet ses Eli foran kort-reist glass produkert på Vikeså in produksjon

Eli K. Gilje Bringeland vil bidra veldig positivt til organisasjonen med stor kompetanse innenfor norsk produksjon og kunnskap om glass. Eli har gjennom 30 år bygd opp en enorm kompetanse og kunnskap innen dette feltet. Hun har stor erfaring når det gjelder valg og rådgivning av hvilket glass som bør brukes, både når det gjelder mot arkitekter, entreprenører og sluttbrukere.
Med fortsatt stort fokus på kort-reist glass og klimaavtrykk, skal Eli hjelpe Vikeså Glassindustri A/S videre med å få lokalt produsert og klimavennlig glass ut i markedet. Med ansettelsen av Eli står Vikeså Glassindustri A/S nå sterkere rustet til fremtiden.